AMS800 Yapay Üriner Sfinkter (Erkek İdrar Kaçırma Tedavisi)

AMS800 Artifisyel Sfinkterler, tıkayıcı bir kaf ve hastanın kontrol ettiği bir pompa ile istemsizce idrar kaçırmayı engelleyen bir üriner kontrol sistemidir.


  • ETİKETLER: üroloji, idrar kaçırma

AMS800 Artifisyel Sfinkterler, tıkayıcı bir kaf ve hastanın kontrol ettiği bir pompa ile istemsizce idrar kaçırmayı engelleyen bir üriner kontrol sistemidir. Dünyada 200,000’den fazla hastanın tedavi edildiği AMS800 Artifisyel Sfinkterler, stres üriner inkontinans tedavilerinde lider konumdadır. İdrar kaçırma tedavisinde Altın Standarttır.

 

  • Tamamı vücut içindedir, dışarıdan belli olmaz.

  • Normal sfinkteri taklit eder, hasta idrara çıkana kadar üretrayı kapalı tutar.

  • İdrar kaçırmayı engeller. Hasta istediği zaman sistemi tek bir hareketle açar ve idrarını yapabilir.

 

ANTİBİYOTİK KAPLAMA (INHIBIZONE)

AMS800 Artifisyel Sfinkterler, InhibiZoneTM adı verilen tescilli bir kombinasyona sahip özel bir antibiyotik ile kaplanmıştır. InhibiZoneTM ise, Minosiklin ve Rifampin antibiyotiklerinin kombinasyonudur. Protez enfeksiyonlarıyla yaygın olarak ilişkili bakterilere karşı etkili bir “İnhibisyon Bölgesi” oluşturur. Dolayısı ile ilgili bakterilere karşı enfeksiyon oluşmaması için bir koruma alanı meydana getirir.

 

Protezlerin üretimi aşamasında, özel olarak kombine edilmiş Minosiklin ve Rifampin antibiyotikleri yine özel bir teknoloji ile protezlere püskürtülür ve protezlerin antibiyotikleri iyice emmesi sağlanır.

 

İmplantasyondan itibaren 14 günlük bir süreçte ilgili antibiyotikler protezden yayılmaya başlar ve enfeksiyona neden olan bakterilere karşı bir koruma alanı oluşturur.

 

Protezlerde bulunan toplam ilaç miktarı, cihaz boyutuna bağlı olarak 3-10mg Minosiklin ve 9-25mg Rifampin arasında değişir.